Quận 1

Quận/huyện: Quận 1

Giá : 5.500 $/tháng

Diện tích:

Quận/huyện: Quận 1

Giá : 7.000 $/tháng

Diện tích:

Quận/huyện: Quận 1

Giá : 8.000 $/tháng

Diện tích:

Quận/huyện: Quận 1

Giá : 10.000$/tháng

Diện tích:

Quận/huyện: Quận 1

Giá : 15.000$/tháng

Diện tích:

Quận/huyện: Quận 1

Giá : 5.000 $/tháng

Diện tích:

Quận/huyện: Quận 1

Giá : 5.000 $/tháng

Diện tích:

Quý khách có nhu cầu mua bán - ký gửi vui lòng để lại thông tin

Hotline: 0906652595